Jdi na obsah Jdi na menu
 


Člověk někdy potřebuje pomocnou ruku. Je dobré v tu chvíli vědět, že je fajn, že se máte na koho spolehnout a že v nouzi pravý přítel podrží.." Ell

"Jediný věrný přítel je víc, než tisíc příbuzných." -Platón-


"Dříve hleď, s kým bys jedl a pil, než co bys jedl
a pil. Neboť život bez přítele je jako krmení lva a vlka."


"Dobrý přítel ti během minuty řekne, co děláš špatně. Přestože pak už se nezdá tak dobrým." -A.Brisbane-


"Nemám žádné problémy se svými nepřáteli.Ale přátele mě jimi zásobují poměrně často." -Harding-


"Přátelé jsou jako hvězdy-nevidíš je pořád, ale přesto víš, že existují."


"Pravé přátelství je jako zdraví - jeho pravou hodnotu poznáte, až když ho nemáte." -Ch.C.Colton-


"Jediný způsob, jak najít přítele, je stát se jím pro druhého." -Emerson-


"Pravý přítel je ten, který o vás ví vše, a stejně vás má rád." -Elbert Hubbard-


"Pochybný přítel je horší, než jistý nepřítel." -Ezop-


"Při žertování nikoho neurážejme. Raději nevyprávět vtip, který považujeme za zdařilý, než ztratit přítele."


"Žij tak, aby se tví přátelé začali nudit, až zemřeš." -Julius Tuwim-


"Když nás opustí přátelé, najdeme na nich nesnesitelné vlastnosti."


"Nejlepší přítel je člověk, který mi přeje vše nejlepší pro můj prospěch." -Aristoteles-


"Přátelství je jedna duše, nacházející se ve dvou tělech." -Aristoteles-


"Přátelství je jako peníze - lehce se vytváří, ale těžko uchovává." -Samuel Butler-


"V nouzi poznáš přítele, v blahobytu jsou jimi všichni." -Euripides-


"Pravý přítel je ten, který příjde, když všichni odcházejí." -Walter Winchell-


"Snadno promíjíme přátelům chyby, pokud jimi nepostihují nás." Rochefoucauld-


"Dobrého přítele držte oběma rukama." -Nigerské přísloví-


"Opravdové přátelství je ještě vzácnější, než opravdová láska."


"Zahodit oddané přátelství je jako skoncovat se životem." -Sofokles-


"Láska vyžaduje méně než přátelství." -G.J.Nathan-


"Občas, když vám schází jediný člověk, zdá se vám svět vylidněný."


"Někteří tví přátele tě chválí, jiní haní; drž se těch, kdo tě haní, a vzdej se těch, co tě chválí."


"Každý z nás jsme anděl s jedním křídlem. Abychom mohli létat, musíme se obejmout."


"Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí." -G.V.Catullus-


"Chovejme se ke svým přátelům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám." -Aristoteles-


"Váš nepřítel i přítel spolupracují na tom, aby ranili vaše srdce: jeden vás pomlouvá, druhý vám klepy donáší."-Mark Twain-


"Pravé přátelství je vzácné štěstí." - J.G. Hamann-


"Když přítel s nepřítelem mým se baví vesele, mně není třeba toho přítele!" -Avicenna-


"Nemůže být přátelství bez důvěry a důvěra bez poctivosti." -Samuel Johnson-


"Je smutné objevit, že nemáme přátele až ve chvíli, kdy bychom je potřebovali." -Plútarchos-


"Přítel je druhé já." -Zenon-


"Přátelství násobí radost a dělí žalost." -Francis Bacon-


"Upřímný přítel je ten, kdo Tě napomene, kdo Ti řekne pravdu do očí; toho si važ!" -B.Němcová-

"Přátelství je slunce, které nikdy nezhasne."


"Přátelství, podobně jako láska, vyžaduje téměř stejné umění jako například nějaká krásná a zdařilá taneční figura. Je zapotřebí velkého sebeovládání, mnoha slov a nejvíce mlčení. A především hodně úcty". -R.Nurejev-


"Všichni se navzájem opouštíme. Měníme se, umíráme, přerůstáme své nejlepší přátele...
Ale i když tě opravdu opustím, budeš už mít v sobě něco z mé bytosti. Budeš někdo docela jiný právě proto, žes mě poznal." -E.O Brianová-

"Pritel je nekdo, pred kym muzeme premyslet nahlas. A nikomu nemuze vydrzet vztah, pokud nejsou dva lide dobrymi prateli" -n0ty-


"Nabídnout přátelství tomu , kdo chce lásku , je jako dát chleba tomu , kdo umírá žízní."


"Nemůžeme-li sdílet štěstí s druhými, je to jenom poloviční štěstí." -Hans Christian Andersen-


 "Při navazování přátelství pečlivě přihlížejme k tomu, abychom nezačali milovat člověka, kterého bychom jednou mohli nenávidět." -Marcus Tullius Cicero-


"Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem." -Jan Werich-


"Přátelství je láska bez křídel."


"Nevíš, kdo je tvým přítelem, dokud se s tebou neprolomí led"


"
Nezajímej se o množství, ale o kvalitu svých přátel." -Seneca-


"Protože život o samotě a bez přátel je plný nástrah a strachu, rozum sám nás napomíná, abychom si získávali přátelství."


"Není žádné přátelství, když jeden nechce slyšet pravdu a druhý je připraven lhát."


"Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu. Nekráčej za mnou, možná tě nedokážu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel."


"Buď svému příteli pevným štítem, nedobytným hradem a chrámem naděje. Až budeš v nouzi, i ty se budeš mít kde ukrýt."


"Přítel, to je někdo, kdo zná píseň ve tvém srdci a dokáže ti ji zazpívat, když jsi, ty sám zapomněl slova."

 "Přátelství je jako vločka, když si myslíš, že ji pevně držíš, roztaje!"

"Dívej se lidem do očí, uvidíš co ti hrozí ze zadu....."

"Přátelství je jako nit, která když se přetrhne dá se sice navázat, ale uzel zůstane!"

"Až osud vezme ti cos miloval, až ztratíš zač bys život dal, až zklame tě celý svět, pak poznáš co je přátelství a co pro něj musíš vytrpět!"

"Nějakého kluka najdeš vždycky, opravdového přítele skoro nikdy!"

Miluj se, ale nezamiluj se." :)


Láska je hnutí,které nutí,dva blázny do blbnutí


Milujeme ty, co nás odmítají, odmítáme ty, co nás milují.


Nevěř tomu, kdo říká "Miluji Tě, ale tomu, kdo v slzách říká: Miluj mě!


Láska vychází z touhy lidské bytosti být jiné bytosti nenahraditelnou i za předpokladu, že vše na tomto světě je nahraditelné.-Walter Benjamin-


Láska je životem ženy a epizodou v životě muže.


Lehko se dáme oklamat tím, co milujeme.-Moliére-


Lépe být smutný s láskou než veselý bez ní. -Goethe-


Láska je líbezný květ, ale je třeba odvahy, abychom si jej šli utrhnout na kraj strašné propasti.
-Stendhal-


Nabídnout přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chleba tomu, kdo umírá žízní. -španělské přísloví-


Srdce vždy kráčí po cestě, z níž nás rozum zrazuje. -Henri Louis Bergson-


Zamilovaní nemohou posuzovat krásu.


Moudře milovat bude jen ten, kdo pozná sám sebe, ten jen každičké dílo vykonává podle svých sil.


Vybral jsem si; není již mým cílem hledat, co by se mi líbilo, nýbrž líbit se tomu, koho jsem si vybral.
-Alain-


Velká láska nepředpokládá nic více než milovat člověka takového, jakým je. -Claude-Pierre Boiste-


Člověk není nikdy žárlivější, než když sám začíná v lásce ochabovat. Pak už nevěří tomu druhému, protože cítí, jak málo se dá věřit jemu samému. -Grillparzer-


Abys byl milován, miluj! -Seneca-


Když milujeme, není nic lepšího dávat než pořád dávat, život, myšlenky, tělo, všechno, co člověk má. A cítit, že dávám, a všechno vsadit na to, abych mohl dávat stále víc.-Guy de Maupassant-


Milovat a být rozumný nemůže ani bůh. -Publius Syrus-


Kdo už nemiluje a už nechybuje, ten ať se dá pochovat.-Goethe-


Zamilovaní jsou vždy rychlejší než hodiny.-Shakespeare-


Láska tíhne k tělu, přátelství k duši.-Ramón de Campoamor y Campoosorio-


Jestliže někdo v životě poznal i sto žen, vůbec nemusel poznat lásku.-Karel Čapek-


Láska jsou dveře, jimiž můžete opustit čas.-Osho-


Milovat znamená ve štěstí druhého nacházet štěstí vlastní.-Leibnitz-


Jediný rozdíl mezi rozmarem a věčnou láskou je, že rozmar trvá o něco déle.-Oscar Wilde-


Jediným lékem proti bacilu lásky je sérum ze ženatého člověka.


Zdařilý kompliment je šaramantní zveličení malé přednosti.-Johannes Heesters-


Je několik dobrých prostředků proti pokušení, ale nejjistější je zbabělost.-G.B. Shaw-


Láska je kouzelná. I když jsi sám kouzelník, nikdy nepochopíš její kouzla.-Verner von Heidenstam-


Teprve když jsme našli lásku, víme co nám v životě chybělo.-Ruskinr-


Oč bývá těžší přístup k lásce, tím prudší oheň vždy vdechuje syn Venušin milenci.-Kosmas-


Láska by měla být něžnou hrou citů, nikoliv násilným používáním těl.


Nehledej krásu, ta srdce nemá. Hledej srdce, krása přijde sama.


Nehraj falešně s druhým ani se sebou. Pozoruj se, vyjádři se. Jen v upřímné důvěře se můžete spojit. Ponecháš-li si tajemství, nemůžeš milovat.-Michel Quoist-


Milostnou strategii ovládá jenom ten, kdo není zamilován.-Pavese-


Co je svět světem, nikdy žádná žena neuškrtila muže, když se jí vyznal, že ji miluje. -Florian-


Jenom když obětujeme hlavu, dobudeme srdce.-turecké přísloví-


Miluji, můj ubohý příteli - a svět má náhle smysl, život má náhle smysl, i smrt bude míti smysl. -Šalda-


Když něco nenávidím, ochuzuji se o něco, když miluji, jsem bohatší o to, co miluji. -Schiller-


Vady svých lásek vidíme až po vystřízlivění.-Francois de la Rochefoucauld-


Láska na první pohled je zároveň posledním pohledem rozumu.-Jean-Richard Bloch-


Člověk, zamilovaný sám do sebe, má tu výhodu, že má málo soků. -G.Ch.Lichtenberg-


Krása je pomíjivá, ošklivost věčná.


Dlouhá nepřítomnost lásku zničí, krátké přestávky ji posílí.-Samuel Johnson-


Pokud se náhodou někomu líbíte, bude to tím, že mu připomínáte někoho jiného.-Murphy-


Milovat, jenom milovat, to je slepá ulička! Člověk má ještě vyšší povinnosti než jen milovat. Možná je to také láska, ale jak rozdílná od jiných.-Antoine de Saint-Exupéry-


Když už se konečně odhodláte poslat milostný dopis, zdrží se natolik, že ze sebe dřív uděláte šaška osobně.-Murphy-


Je třeba dokázat skutky to, čemu věříš srdcem.-


Zákon lásky: pampeliška od milého je vždycky víc než orchidej od kamarádky.

Láska je vždy krásná, i když je nešťastná. Naučí vás chápat jiné.-Edith Piaf-


Tvé mlčení je poušť, v níž bloudím, každá tvá řádka nenapsaná je kronikou mého trápení.


Každá žena má slabost na pitomce, poněvadž si myslí, že zpitoměli z lásky k ní.-Žáček-


Žárlivost je nedostatek úcty k osobě, kterou milujeme.-Bunin-


Ti, co jsou spokojeni sami se sebou, mají špatný vkus. -Balzac-


Říká se, že láska je slepá, ale já jsem se setkal s velkým množstvím zamilovaných dvojic, které kolem sebe viděly dvojnásob více, než jsem byl schopen vidět já.-Josh Billings-


Není zamilovaný, kdo nemiluje navždy.-Euripides-


V očích milující ženy je i hlupák filosofem.-Anton Pavlovič Čechov-


Kašel, kouř a lásku lze zakrýt velmi těžko.-Benjamin Franklin-


Milovat, znamená promíjet.-Lev Nikolajevič Tolstoj-


Ze všeho, co je věčné, je láska nejkratší.-Moliére-


Proti lásce na první pohled pomůže jen druhý pohled.


Platonická láska: doba mezi vzájemným seznámením a prvním polibkem.


Kdykoli jsem odolal pokušení, bylo to krásné, ale když jsem mu podlehl, bylo to stokrát krásnější.
-Heinrich Heine-


Vybíravost je schopnost odolat pokušení v naději, že později přijde něco lepšího.-John A. Lincoln-


Láska je založená na silném přecenění rozdílu mezi jednou osobou a všemi ostatními.-G.B. Shaw-


Jak věčně jednotvárná a neměnná jsou slova lásky - a jak bohatá je naproti tomu stupnice nadávek!
-Remarque-


Láska je jako slza. Rodí se v očích a padá k srdci.


Příroda dala člověku rozum, aby se bránil lásce a srdce, aby se jí neubránil.


Láska je jen popel na řasách.


Kapka lásky je víc než oceán rozumu.

"Láska je jako popel, ikdyž dohoří, může ještě chvíli hřát ve vzpomínkách."


"Neplač protože to skončilo, buď rád, že se to stalo."


"Jsme-li vzdáleni toho, koho milujeme, ovládáme se zdánlivě bezpečněji, čím mocnější je naše láska, ježto všechnu sílu vášně, která se dříve vybíjela navenek, obracíme do svých niter. Ale jak brzy, jak rychle jsme vytrhováni z tohoto bludu, když se pojednou před našima očima ve vší své nezbytnosti opět objeví ten, o kom jsme se domnívali, že se ho dovedeme zříci."


"K tomu abychom se zamilovali nám stačí jediný pohled. K tomu abychom zapomněli nám však někdy nestačí celý život."


O polibku: "Nic nepodporuje vzplanutí lásky tak, jako polibek, neboť nevede k ukojení a vyvolává sladké naděje."


"Když lásku máš nic a nikoho nevnímáš..."

"Nevěř vždy tomu,kdo se ti do očí dívá!!i v krásných ičích totiž faleš se skrývá!"

"Láska je jako loď...buď šťastně dopluje a nebo ztroskotá..."

"Těžko je kameni jenž pod vodou pluje, těžko je tomu, kdo se zamiluje.

 

"Je lehké říci, mám tě rád, to dokáže i dítě. Je ale těžší milovat a říci, vážím si tě."

 


"Málo lidí žije, většina jen existuje a jen málo kdo miluje"


Milovat, ale nebýt milován je jako plahočit se v pustině ze které je složitý únik.


"Nemilovat je putovat v nicotě ze které žádný únik není..."

"Sex bez lásky je jako muzika bez tonu."

"Láska je dostupná každým, ale přátelství je zkouška srdce."

"Svět je jeden velký otazník, jehož tečkou je láska."

"Jen tři slova v srdci mej MILUJ, TRP a ODPOUSTEJ!!!"

"Není vítěz ten kdo zvítězil, ale ten kdo miloval zrazen byl a přece odpustil"

Když uhasne svíčka nic to není.
Když uhasne láska, vždy se něco změní =
plamínek dohoří, jiskra už není.
Proč se to stalo, proč se to mění?

"Než být pochopen,raději pochopit.Než být milován,raději milovat."


"Byli jsme dva a měli jen jedno srdce...."


"Láska je "dřina"...."


"Krásné věci jsou nesnadné!!"


"Žít a milovat....................a PROČ??!"


"Toužit po lásce ještě neznamená milovat!!"


"Láska je ze všech vášní nejsilnější,neboť útočí současně na hlavu,srdce a tělo!!"


"Pták může milovat rybu,ale kde budou žít...?!


"Člověk ma-li se stát básníkem,musí být zamilován,nebo nešťasten....."


"První láska krásná je,kdo v ní věří blázen je....."


"Láska je divné šimrání u srdce,které nejde podrbat........"


"Láska a alkohol jsou dvě možnosti,jedna trhá srdce druhá vnitřnosti..."


"Šťastný je kdo miluje,šťastnější kdo miloval,nejšťastnější kdo lásku nepoznal!!"


Shoří dům a zbyde jen popel,myslela jsem,že to platí o všem,o rodinách,přátelích,pocitech,ale teď vím,že když je láska opravdová a dvěma lidem je souzeno být spolu,nic je nerozdělí.......=domy hoří,lidé umřou,ale opravdová láska je věčná.......!!!


"Láska je jako příklad z matematiky.Sčítáš,odčítáš dělíš,ale nakonec stejně zjistíš že si udělal chybu.Chceš ji opravit ale nejde to protože zvoní!"


"Lásku nepoznáš v okamžiku,kdy najdeš dokonalého člověka,ale v okamžiku,kdy ho jako takového začneš vidět!"


"Láska je nansytná. Dosáhne štěstí a chce ráj.


"Mé srdce Tvé srdce prosí, ať ho Tvé srdce v srdci nosí."


"Tak jako řádky bez písmnen, tak jako zatoulaný sen, tak jako touha zlomená, tak jako láska bez jména, tak jako slunce bez nebe, tak já se cítím bez Tebe."


"Největším břemenem na světě je bytost, kterou jsme přestali milovat". (Sheridan)


"Pokud ti, kteří milovali zapomenou na něžnost, smrti zůstane jen málo, co by jim vzala." (Byron)


"Na lásku není jiný lék než ještě víc lásky." (Ariosto)


"Láska může umřít na pravdu, přátelství na lež."


"Hluboko v srdci ženy je uložena studna lásky, kterou žádná zima nedokáže pokrýt ledem." (Lytton)


"V mládí ztrácíme rozum kvůli lásce, později ztrácíme lásku kvůli rozumu."


"Miluji svět, protože mi dal Tebe. Miluji Tebe, protože jsi můj svět."


"Je krásné mít někoho rád, však ještě krásnější ho nikdy nezklamat."


"Poslední stisk ruky, úsměv na rozloučení a nebo slzy? Možná, snad..."


"Milovat dovede kdekdo, žít pro lásku málokdo."


"Chci žít i přes zklamání, které jsem v životě prožila a dokázat tomu, kdo mě zklamal, že život patří zklamaným a ne těm, co nás klamou."


"Největší umění na světě je naučit se milovat život a milovat ho také tehdy, když se nám zdá být nesmyslný, neboť život je vše."


"Jsme dva na všechno. Na lásku, na život, na boj i na hodiny štěstí. Vždy dva TY a JÁ."


"Muž a žena, to jsou dvě noty, bez nich struny lidské duše nedávají správný akord."


"Milovat neznamená jen mít rád, milovat je věřit a pravdu znát,
milovat je odpustit a znovu podat ruce, milovat je rozdělit duši i srdce."


"Když nemáš to. co miluješ, miluj to, co máš."


Miluji Tě ne proto, že Tě potřebuji, ale potřebuji Tě, proto, že Tě miluji.


Je zvláštní, jak křivolaké cestičky někdy volíme, jen abychom neukázali, co cítíme.


Ptají-li se milenci, jak dlouho bude jejich láska trvat, není to proto, že by chtěli včas odejít, ale proto, aby slyšely, že nebudou muset odejít nikdy.


Naše heslo je a bude, milovat se vždy a všude :-)


Nikdo nesetře slzy tak dobře jako ten, kdo je způsobil.


Život se neměří počtem nádechů a výdechů, ale chvílemi, které nám vzaly dech.


Vykročili jsme dva: Ty a já. Vyšli jsme do davu lásky a do svých srdcí jsme jako na hrob vytesali naše jména


"Nikdy neopouštěj někoho koho miluješ pro někoho ,kdo se ti líbí,protože ten kdo se ti líbí tě opustí pro toho koho miluje..."


"Velká láska se rodí z velkého poznání toho, co milujeme. Co nepoznáš, to nemůžeš milovat, leda chudě. -Leonado da Vinci-


"Teprve když jsem poznali lásku, zjistili jsme, co jsem v životě postrádali."


"Málo miluje ten, kdo ještě slovy umí říct, jak velice miluje." -Dante-


"Kdo věrně miluje, těžko zapomíná. Lásku, kterou prožil nenahradí žádná jiná."


"Čas vyhojí i velké rány, ale jizvy zůstanou..."


"Lidské ji milovat, ale lidské je i odpouštět."


"Nejsme svobodni milovat, co chceme." - Aragon-


"Neztrácej čas pro někoho kdo ho nechce trávit s tebou"


"Láska je dcerou iluze a matkou deziluze"


"Nikdy neříkej že nemužeš,když nechceš.Protože až jednou příjdou dny kdy budeš chtít,tak nebudeš moci"


"Každý nosí v hloubi sebe jakoby malý hřbitov těch které miloval."


V každé holce je touha po princi, který by se kvůli ní vzepřel celému světu. A minimálně jednou za život, pro tu holku, na které mu záleží, by to měl každý kluk udělat.


"Láska je jako delfín,který se houpe v nekonečném lesku tvých očí.Tak je nezavírej,protože se říka,že delfíni ve tmě umírají."


"Ptá se láska přátelství. Co tu děláš, když jsem tu já? A přátelství jen tiše odpoví: Jsem tu abych utíralo slzy, které ty způsobíš."


,,Nikdy neopouštěj toho, koho miluješ, pro toho, kdo se ti líbí, protože ten, kdo se ti líbí tě opustí pro toho , koho miluje."


,,Když přijde příležitost, člověk by se jí měl chytit a nepustit.Když však přijde láska, člověk by měl vědět kdy jí nechat jít dál."


,,Na lásce je nejkrásnější začátek, proto si ho každý rád zopakuje."


,,Není pět nebo šest divů světa, je jen jeden. Láska."


,, Naše láska je jako mrholivý déšť, který se snáší jemně - ale rozvodní řeku."


,,Láska je jako sněhová vločka. Když si myslíš, že ji pevně držíš, roztaje..."

"Láska,5 písmenek..a co všchno s náma zmůže..Někdo si ji prožije podle svých představ,někdo bohužel ne Každý ji vnímá jinak..!
Mít někoho rád a nesmět mu polibek dát, je jako u studánky stát a žízní umírat...


Když stín se večer do okna mi vloudí, já přijdu k tobě tak jak sis to přál, řeknu po čem tvoje srdce touží a pak spolu zůstaneme dál.


Jsi má radost, jsi můj trest, jsi můj šrám v srdci, který nejde smést. Jsi mým tělem, jsi mou duší, jsi noční můra, co mi spánek ruší. Jsi mým trestem, jsi mým hříchem, jsi rajská hudba, co se nese tichem. Jsi má touha, jsi má víra, jsi dlaň, co hruď mi svírá. Jsi má bolest, jsi má naděje, jsi štěstí, co se možná usměje. Jsi má noc a jsi můj den, jsi má cesta, jsi můj sen. Jsi vše, co smysl má, já jsem Ty a Ty jsi já.


Já nehněvám se na Tebe, že jsi mi srdce vzal, ale že jsi mě zradil a do očí milhal.


Marný je pláč, marné jsou slzy, stojím a šeptám: Vrať se mi brzy.


Srdce srdci srdce dalo, srdce srdce milovalo a to srdce srdce prosí, ať to srdce v srdci nosí.


Dnes večer neusnu a nebudu spát, slzy si neutřu a nebudu se smát. Nepláču proto, že bys mě neměl rád, ale proto, že jsi mě naučil milovat.

Žádný muž či žena není hoden tvých slz a ten, co je, tě nerozláče.

Nejhorší způsob, jak někoho propásnout, je sedět hned vedle něho a vědět, že ho nemůžete mít.

Nikdy se nemrač, i když jsi smutný, protože nikdy nevíš, kdo se může zamilovat do tvého úsměvu .

Láska???Láska je mrcha co ti bodne svůj jed do těla a ty na něj buď umřeš,
nebo budeš navždy šťastný že jsi přežil.

Milujeme ty, co nás odmítají, odmítáme ty, co nás milují .

Přátelství může skončit láskou, ale láska nikdy nemůže skončit přátelstvím.

Tři průsery za sebou jsou teprve začátek.

Usmívej se, zítra bude hůř...

Mít rád můžeš mít víc věcí, ale milovat jen jednu.

Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a má vás pořád rád.

Láska může zemřít na pravdu, přátelství zas na lež.Kdo ztratí lásku, zemře. Kdo ztratí přítele, umírá každý den. Ztratit obojí v jediný okamžik je horší než opravdová smrt.

Láska někdy příjde tak neočekávaně náhle, že vás to donutí ji nenávidět....

Kdo čeká na setkání s ideálem,stráví celý život v čekárně!

Ber vše,co ti život dal,radost,bolest,žal i lásku,život je jen karneval,v němž stokrát změníš masku.

Vhodná příležitost zaklepe,zrovna když máš na uších sluchátka.

Předstírat lásku tomu,koho nemiluješ,je mnohem jednodušší,než předstírat nenávist tomu,koho miluješ!

Nedělej si hlavu s tím,co si o tobě myslí druzí!Ti mají plnou hlavu toho,co si o nich myslíš ty!

Přátelé získáváme a ztrácíme,jen nepřátel pořád přibývá.

Chybovat je lidské-a svalit chybu na druhého je ještě lidštější.

Láska je lovcem,člověk je laní,a laň se lovci neubrání!

Kdo o lásce často sní,ten ji většinou zaspí.

O lásku se musí bojovat,né prosit!

Láska je jak loď života,buď šťastně dopluje nebo ztroskotá!

Lépe dostat kamínek z lásky než briliant z povinnosti.

Je mnohem lepší zapomenout,než neustále vzpomínat a trápit se!

K lásce se nepotřebují dary,protože už sama láska je velký dar.

Hádka patří k lásce,avšak hádat se o lásce nemá smysl. Je rozhodně snazší vzplanout láskou, když člověk nemiluje, než se jí zbavit, když miluje.

Láska nemá jen pálit, ale i hřát!

Nejlepším lékem na lásku je láska.

Odloučení působí na lásku jako vítr na oheň, malý uhasí, velký rozdmýchává.

Teprve když jsme nalezli lásku, víme, co jsme v životě postrádali.

Když ztrácíš drahou bytost, vždy s ní umíráš.

Nemiluje ten, kdo nemiluje navždy.

V lásce se střídá bolest i radost.

Pravá láska nemá šťastný konec; pravá láska nemá žádný.

Láska není to, co točí světem, ale to, kvůli čemu to otáčení stojí za to.

Je třeba být si trochu podobni, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.

Bát se lásky znamená bát se života a ti, kdo se života bojí, jsou již ze tříčtvrtin mrtví.

Milovat znamená radovat se z cizího štěstí.

Lásku si nelze vynutit ani vyloudit lichotkami, přichází sama, nehledaná, nečekaná, nežádaná.

Stačí minuta, abyste si všimli člověka, hodina, aby se vám stal sympatický, den, abyste se zamilovali, ale nestačí celý život, abyste na něj dokázali zapomenout.

Ten, kdo sám nemiluje, by neměl vědět, že je někým milován.

Není vítězem, kdo bojoval a zvítězil, ale ten, kdo miloval, zrazen byl a odpustil.

Láska je jako slza. Rodí se v očích a padá k srdci.

Láska, to jediné, čím můžeš přikrýt své srdce, až bude i hvězdám zima z lidského sobectví...

"Miluj se, ale nezamiluj se." :)

 


Láska je hnutí,které nutí,dva blázny do blbnutí

 


Milujeme ty, co nás odmítají, odmítáme ty, co nás milují.

 


Nevěř tomu, kdo říká "Miluji Tě, ale tomu, kdo v slzách říká: Miluj mě!

 


Láska vychází z touhy lidské bytosti být jiné bytosti nenahraditelnou i za předpokladu, že vše na tomto světě je nahraditelné.-Walter Benjamin-


Láska je životem ženy a epizodou v životě muže.


Lehko se dáme oklamat tím, co milujeme.-Moliére-


Lépe být smutný s láskou než veselý bez ní. -Goethe-


Láska je líbezný květ, ale je třeba odvahy, abychom si jej šli utrhnout na kraj strašné propasti.
-Stendhal-


Nabídnout přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chleba tomu, kdo umírá žízní. -španělské přísloví-


Srdce vždy kráčí po cestě, z níž nás rozum zrazuje. -Henri Louis Bergson-


Zamilovaní nemohou posuzovat krásu.


Moudře milovat bude jen ten, kdo pozná sám sebe, ten jen každičké dílo vykonává podle svých sil.


Vybral jsem si; není již mým cílem hledat, co by se mi líbilo, nýbrž líbit se tomu, koho jsem si vybral.
-Alain-


Velká láska nepředpokládá nic více než milovat člověka takového, jakým je. -Claude-Pierre Boiste-


Člověk není nikdy žárlivější, než když sám začíná v lásce ochabovat. Pak už nevěří tomu druhému, protože cítí, jak málo se dá věřit jemu samému.-Grillparzer-


Abys byl milován, miluj! -Seneca-


Když milujeme, není nic lepšího dávat než pořád dávat, život, myšlenky, tělo, všechno, co člověk má. A cítit, že dávám, a všechno vsadit na to, abych mohl dávat stále víc.-Guy de Maupassant-


Milovat a být rozumný nemůže ani bůh. -Publius Syrus-


Kdo už nemiluje a už nechybuje, ten ať se dá pochovat.-Goethe-


Zamilovaní jsou vždy rychlejší než hodiny.-Shakespeare-


Láska tíhne k tělu, přátelství k duši.-Ramón de Campoamor y Campoosorio-


Jestliže někdo v životě poznal i sto žen, vůbec nemusel poznat lásku.-Karel Čapek-


Láska jsou dveře, jimiž můžete opustit čas.-Osho-


Milovat znamená ve štěstí druhého nacházet štěstí vlastní.-Leibnitz-


Jediný rozdíl mezi rozmarem a věčnou láskou je, že rozmar trvá o něco déle.-Oscar Wilde-


Jediným lékem proti bacilu lásky je sérum ze ženatého člověka.


Zdařilý kompliment je šaramantní zveličení malé přednosti.-Johannes Heesters-


Je několik dobrých prostředků proti pokušení, ale nejjistější je zbabělost.-G.B. Shaw-


Láska je kouzelná. I když jsi sám kouzelník, nikdy nepochopíš její kouzla.-Verner von Heidenstam-


Teprve když jsme našli lásku, víme co nám v životě chybělo.-Ruskinr-


Oč bývá těžší přístup k lásce, tím prudší oheň vždy vdechuje syn Venušin milenci.-Kosmas-


Láska by měla být něžnou hrou citů, nikoliv násilným používáním těl.


Nehledej krásu, ta srdce nemá. Hledej srdce, krása přijde sama.


Nehraj falešně s druhým ani se sebou. Pozoruj se, vyjádři se. Jen v upřímné důvěře se můžete spojit. Ponecháš-li si tajemství, nemůžeš milovat.-Michel Quoist-


Milostnou strategii ovládá jenom ten, kdo není zamilován.-Pavese-


Co je svět světem, nikdy žádná žena neuškrtila muže, když se jí vyznal, že ji miluje. -Florian-


Jenom když obětujeme hlavu, dobudeme srdce.-turecké přísloví-


Miluji, můj ubohý příteli - a svět má náhle smysl, život má náhle smysl, i smrt bude míti smysl. -Šalda-


Když něco nenávidím, ochuzuji se o něco, když miluji, jsem bohatší o to, co miluji. -Schiller-


Vady svých lásek vidíme až po vystřízlivění.-Francois de la Rochefoucauld-


Láska na první pohled je zároveň posledním pohledem rozumu.-Jean-Richard Bloch-


Člověk, zamilovaný sám do sebe, má tu výhodu, že má málo soků. -G.Ch.Lichtenberg-


Krása je pomíjivá, ošklivost věčná.


Dlouhá nepřítomnost lásku zničí, krátké přestávky ji posílí.-Samuel Johnson-


Pokud se náhodou někomu líbíte, bude to tím, že mu připomínáte někoho jiného.-Murphy-


Milovat, jenom milovat, to je slepá ulička! Člověk má ještě vyšší povinnosti než jen milovat. Možná je to také láska, ale jak rozdílná od jiných.-Antoine de Saint-Exupéry-


Když už se konečně odhodláte poslat milostný dopis, zdrží se natolik, že ze sebe dřív uděláte šaška osobně.-Murphy-


Je třeba dokázat skutky to, čemu věříš srdcem.-


Zákon lásky: pampeliška od milého je vždycky víc než orchidej od kamarádky.

Láska je vždy krásná, i když je nešťastná. Naučí vás chápat jiné.-Edith Piaf-


Tvé mlčení je poušť, v níž bloudím, každá tvá řádka nenapsaná je kronikou mého trápení.


Každá žena má slabost na pitomce, poněvadž si myslí, že zpitoměli z lásky k ní.-Žáček-


Žárlivost je nedostatek úcty k osobě, kterou milujeme.-Bunin-


Ti, co jsou spokojeni sami se sebou, mají špatný vkus. -Balzac-


Říká se, že láska je slepá, ale já jsem se setkal s velkým množstvím zamilovaných dvojic, které kolem sebe viděly dvojnásob více, než jsem byl schopen vidět já.-Josh Billings-


Není zamilovaný, kdo nemiluje navždy.-Euripides-


V očích milující ženy je i hlupák filosofem.-Anton Pavlovič Čechov-


Kašel, kouř a lásku lze zakrýt velmi těžko.-Benjamin Franklin-


Milovat, znamená promíjet.-Lev Nikolajevič Tolstoj-


Ze všeho, co je věčné, je láska nejkratší.-Moliére-


Proti lásce na první pohled pomůže jen druhý pohled.


Platonická láska: doba mezi vzájemným seznámením a prvním polibkem.


Kdykoli jsem odolal pokušení, bylo to krásné, ale když jsem mu podlehl, bylo to stokrát krásnější.
-Heinrich Heine-


Vybíravost je schopnost odolat pokušení v naději, že později přijde něco lepšího.-John A. Lincoln-


Láska je založená na silném přecenění rozdílu mezi jednou osobou a všemi ostatními.-G.B. Shaw-


Jak věčně jednotvárná a neměnná jsou slova lásky - a jak bohatá je naproti tomu stupnice nadávek!
-Remarque-


Láska je jako slza. Rodí se v očích a padá k srdci.


Příroda dala člověku rozum, aby se bránil lásce a srdce, aby se jí neubránil.


Láska je jen popel na řasách.


Kapka lásky je víc než oceán rozumu.


"Láska je jako popel, ikdyž dohoří, může ještě chvíli hřát ve vzpomínkách."


"Neplač protože to skončilo, buď rád, že se to stalo."


"Jsme-li vzdáleni toho, koho milujeme, ovládáme se zdánlivě bezpečněji, čím mocnější je naše láska, ježto všechnu sílu vášně, která se dříve vybíjela navenek, obracíme do svých niter. Ale jak brzy, jak rychle jsme vytrhováni z tohoto bludu, když se pojednou před našima očima ve vší své nezbytnosti opět objeví ten, o kom jsme se domnívali, že se ho dovedeme zříci."


"K tomu abychom se zamilovali nám stačí jediný pohled. K tomu abychom zapomněli nám však někdy nestačí celý život."


O polibku: "Nic nepodporuje vzplanutí lásky tak, jako polibek, neboť nevede k ukojení a vyvolává sladké naděje."


"Když lásku máš nic a nikoho nevnímáš..."


"Nevěř vždy tomu,kdo se ti do očí dívá!!i v krásných ičích totiž faleš se skrývá!"


"Láska je jako loď...buď šťastně dopluje a nebo ztroskotá..."


"Těžko je kameni jenž pod vodou pluje, těžko je tomu, kdo se zamiluje."


"Je lehké říci, mám tě rád, to dokáže i dítě. Je ale těžší milovat a říci, vážím si tě."


"Láska,5 písmenek..a co všchno s náma zmůže..Někdo si ji prožije podle svých představ,někdo bohužel ne Každý ji vnímá jinak..!


"Málo lidí žije, většina jen existuje a jen málo kdo miluje"


"Milovat, ale nebýt milován je jako plahočit se v pustině ze které je složitý únik.


"Nemilovat je putovat v nicotě ze které žádný únik není..."


"Sex bez lásky je jako muzika bez tonu."


"Láska je dostupná každým, ale přátelství je zkouška srdce."


"Svět je jeden velký otazník, jehož tečkou je láska."


"Jen tři slova v srdci mej MILUJ, TRP a ODPOUSTEJ!!!"


"Není vítěz ten kdo zvítězil, ale ten kdo miloval zrazen byl a přece odpustil"


*Janita:Když uhasne svíčka nic to není.
Když uhasne láska, vždy se něco změní =
plamínek dohoří, jiskra už není.
Proč se to stalo, proč se to mění?


"Než být pochopen,raději pochopit.Než být milován,raději milovat."


"Byli jsme dva a měli jen jedno srdce...."


"Láska je "dřina"...."


"Krásné věci jsou nesnadné!!"


"Žít a milovat....................a PROČ??!"


"Toužit po lásce ještě neznamená milovat!!"


"Láska je ze všech vášní nejsilnější,neboť útočí současně na hlavu,srdce a tělo!!"


"Pták může milovat rybu,ale kde budou žít...?!


"Člověk ma-li se stát básníkem,musí být zamilován,nebo nešťasten....."


"První láska krásná je,kdo v ní věří blázen je....."


"Láska je divné šimrání u srdce,které nejde podrbat........"


"Láska a alkohol jsou dvě možnosti,jedna trhá srdce druhá vnitřnosti..."


"Šťastný je kdo miluje,šťastnější kdo miloval,nejšťastnější kdo lásku nepoznal!!"


Shoří dům a zbyde jen popel,myslela jsem,že to platí o všem,o rodinách,přátelích,pocitech,ale teď vím,že když je láska opravdová a dvěma lidem je souzeno být spolu,nic je nerozdělí.......=domy hoří,lidé umřou,ale opravdová láska je věčná.......!!!


"Láska je jako příklad z matematiky.Sčítáš,odčítáš dělíš,ale nakonec stejně zjistíš že si udělal chybu.Chceš ji opravit ale nejde to protože zvoní!"


"Lásku nepoznáš v okamžiku,kdy najdeš dokonalého člověka,ale v okamžiku,kdy ho jako takového začneš vidět!"


"Láska je nansytná. Dosáhne štěstí a chce ráj.


"Mé srdce Tvé srdce prosí, ať ho Tvé srdce v srdci nosí."


"Tak jako řádky bez písmnen, tak jako zatoulaný sen, tak jako touha zlomená, tak jako láska bez jména, tak jako slunce bez nebe, tak já se cítím bez Tebe."


"Největším břemenem na světě je bytost, kterou jsme přestali milovat". (Sheridan)


"Pokud ti, kteří milovali zapomenou na něžnost, smrti zůstane jen málo, co by jim vzala." (Byron)


"Na lásku není jiný lék než ještě víc lásky." (Ariosto)


"Láska může umřít na pravdu, přátelství na lež."


"Hluboko v srdci ženy je uložena studna lásky, kterou žádná zima nedokáže pokrýt ledem." (Lytton)


"V mládí ztrácíme rozum kvůli lásce, později ztrácíme lásku kvůli rozumu."


"Miluji svět, protože mi dal Tebe. Miluji Tebe, protože jsi můj svět."


"Je krásné mít někoho rád, však ještě krásnější ho nikdy nezklamat."


"Poslední stisk ruky, úsměv na rozloučení a nebo slzy? Možná, snad..."


"Milovat dovede kdekdo, žít pro lásku málokdo."


"Chci žít i přes zklamání, které jsem v životě prožila a dokázat tomu, kdo mě zklamal, že život patří zklamaným a ne těm, co nás klamou."


"Největší umění na světě je naučit se milovat život a milovat ho také tehdy, když se nám zdá být nesmyslný, neboť život je vše."


"Jsme dva na všechno. Na lásku, na život, na boj i na hodiny štěstí. Vždy dva TY a JÁ."


"Muž a žena, to jsou dvě noty, bez nich struny lidské duše nedávají správný akord."


"Milovat neznamená jen mít rád, milovat je věřit a pravdu znát,
milovat je odpustit a znovu podat ruce, milovat je rozdělit duši i srdce."


"Když nemáš to. co miluješ, miluj to, co máš."


Miluji Tě ne proto, že Tě potřebuji, ale potřebuji Tě, proto, že Tě miluji.


Je zvláštní, jak křivolaké cestičky někdy volíme, jen abychom neukázali, co cítíme.


Ptají-li se milenci, jak dlouho bude jejich láska trvat, není to proto, že by chtěli včas odejít, ale proto, aby slyšely, že nebudou muset odejít nikdy.


Naše heslo je a bude, milovat se vždy a všude :-)


Nikdo nesetře slzy tak dobře jako ten, kdo je způsobil.


Život se neměří počtem nádechů a výdechů, ale chvílemi, které nám vzaly dech.


Vykročili jsme dva: Ty a já. Vyšli jsme do davu lásky a do svých srdcí jsme jako na hrob vytesali naše jména


"Nikdy neopouštěj někoho koho miluješ pro někoho ,kdo se ti líbí,protože ten kdo se ti líbí tě opustí pro toho koho miluje..."


"Velká láska se rodí z velkého poznání toho, co milujeme. Co nepoznáš, to nemůžeš milovat, leda chudě. -Leonado da Vinci-


"Teprve když jsem poznali lásku, zjistili jsme, co jsem v životě postrádali."


"Málo miluje ten, kdo ještě slovy umí říct, jak velice miluje." -Dante-


"Kdo věrně miluje, těžko zapomíná. Lásku, kterou prožil nenahradí žádná jiná."


"Čas vyhojí i velké rány, ale jizvy zůstanou..."


"Lidské ji milovat, ale lidské je i odpouštět."


"Nejsme svobodni milovat, co chceme." - Aragon-


"Neztrácej čas pro někoho kdo ho nechce trávit s tebou"


"Láska je dcerou iluze a matkou deziluze"


"Nikdy neříkej že nemužeš,když nechceš.Protože až jednou příjdou dny kdy budeš chtít,tak nebudeš moci"


"Každý nosí v hloubi sebe jakoby malý hřbitov těch které miloval."


V každé holce je touha po princi, který by se kvůli ní vzepřel celému světu. A minimálně jednou za život, pro tu holku, na které mu záleží, by to měl každý kluk udělat.


"Láska je jako delfín,který se houpe v nekonečném lesku tvých očí.Tak je nezavírej,protože se říka,že delfíni ve tmě umírají."


"Ptá se láska přátelství. Co tu děláš, když jsem tu já? A přátelství jen tiše odpoví: Jsem tu abych utíralo slzy, které ty způsobíš."

 

,,Když přijde příležitost, člověk by se jí měl chytit a nepustit.Když však přijde láska, člověk by měl vědět kdy jí nechat jít dál."


,,Na lásce je nejkrásnější začátek, proto si ho každý rád zopakuje."


,,Není pět nebo šest divů světa, je jen jeden. Láska."


,, Naše láska je jako mrholivý déšť, který se snáší jemně - ale rozvodní řeku."


,,Láska je jako sněhová vločka. Když si myslíš, že ji pevně držíš, roztaje..."


Mít někoho rád a nesmět mu polibek dát, je jako u studánky stát a žízní umírat...


Jsi má radost, jsi můj trest, jsi můj šrám v srdci, který nejde smést. Jsi mým tělem, jsi mou duší, jsi noční můra, co mi spánek ruší. Jsi mým trestem, jsi mým hříchem, jsi rajská hudba, co se nese tichem. Jsi má touha, jsi má víra, jsi dlaň, co hruď mi svírá. Jsi má bolest, jsi má naděje, jsi štěstí, co se možná usměje. Jsi má noc a jsi můj den, jsi má cesta, jsi můj sen. Jsi vše, co smysl má, já jsem Ty a Ty jsi já.

Když si myslíš, že se k Tobě všichni otáčejí zády, dobře se rozhlédni. Jsi to hlavně Ty, kdo se otáčí zády k ostatním.

Nikdo si nezaslouží Tvé slzy či pláč a ten, kdo si je zaslouží, Tě nikdy nerozpláče.

Nejkrásnější ráj, ze kterého nemůže člověka nikdo vyhnat, je ráj vzpomínek.

Říká se, že člověk potřebuje minutu, aby si někoho všiml,

hodinu, aby ho správně odhadl,

den, aby ho začal mít rád nebo milovat,

ale potřebuje celý život, aby na něj zase zapoměl...

Nikdy neopouštěj někoho, koho miluješ pro někoho, kdo se Ti líbí, protože ten, kdo se Ti líbí Tě opouští pro někoho, koho miluje.

Po bouři vždy vyjde slunce.

Cesta na vrchol vede vždy do kopce.

Žít je ta nejrásnější věc na světě.

Zastavte svět, chci vystoupit.

Teprve, až když něco ztratíš, zjištíš, jakou to pro Tebe mělo cenu.

Život je boj, který nikdo z nás nevyhraje

Šťastný člověk není ten, kdo tak připadá ostatním, ale ten, kdo si tak připadá sám.

Život je jen otevření a zavření očí. Záleží jen na tom, co během této krátké chvíle uvidíš.

Život je čekání na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost.

Pokud vysvětluješ pomluvu, děláš ji ještě horší.

Lhář se nejvíc obelhává sám.

Cokoli dá ti osud, to snášej, a zvítězíš nad ním.

(QUIDQUID ERIT, SUPERANDA OMNIS FORTUNA FERENDO EST)

Vergilius

Když tě mám za pár okamžiků vidět, klepe se mi celé tělo zimou, jako by mě někdo zasypal vločkami sněhu. Když jsem bez tebe, mé srdce umírá steskem, jako když slonovi umře slonice. Když jsem v tvé blízkosti mé srdce září kolem sebe mou lásku k tobě!

Kdo v lásce nevěří na zázraky, ten je ztracen!

Erich Maria Remarque


Jen pro kouzlo vzpomínek nám stačí žít.

 Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě. (M. Twain)

 Žij každý den svého života, jako by byl první a jako by byl poslední. (F. Nietzsche)

Škoda, že o své životní cestě rozhodujeme ve věku, kdy je pro nás nejdůležitější cestička v účesu.

Někteří lidé vstoupí do našeho života a rychle z něj zase odejdou. Někteří v něm nějakou dobu zůstanou a zanechají stopy v našich srdcích. My už pak nikdy nejsme stejní.

 Opravdu nemusíš nic být. A nemusíš nic dělat. Opravdu nemusíš nic mít. A nemusíš nic vědět. Opravdu se nemusíš něčím stát. Ale je užitečné pochopit, že oheň pálí a že když prší, tak je hlína mokrá…

 Člověk potřebuje 2 roky, aby se naučil mluvit a 60 let, aby se naučil držet jazyk za zuby. (F. Wagner)

 Život sestává z mnoha malých mincí, kdo je umí sbírat, má bohatství. (J. Anoulih)

  Nedokonalý život bývá krásný.

 Žít a nechat zemřít.

 Žij okamžikem, protože ta chvíle, co právě prožíváš, už se nikdy nevrátí.

 Život odejde mlčky a zatáhne oponu přes mé oči.

 Nejcitlivěji býváme zraněni těmi, bez kterých si svůj život nedovedeme v plném rozsahu představit.

 Délka života závisí na vnějších věcech a nikoli na mně. Na mně jen záleží, jak prožiji čas, který mi byl určen. (Seneca)

 Umění života spočívá v tom, že se učíme trpět a že se učíme usmívat. (H. Hesse)

 Lidský život má nesmírnou cenu lásky. (V.Vančura)

 Nemůžeme dojít na konec svého života a zjistit, že jsme žili jen jeho délku. Je třeba žít také jeho šířku a hloubku. (D. Ackermanová)

O své věčnosti rozhoduješ v tomto životě! (S. Kierkengaard)

 Ticho před narozením, ticho po smrti: život je hluk mezi dvěma neprozkoumatelnými obdobími ticha. (I. Allendeová)

Život každého člověka je pohádka napsaná Boží rukou. (H:Ch. Andersen)

 V životě, stejně jako v komedii, nezáleží na délce, ale na dobrém provedení. (Seneca)

 Nesmíte se bát toho, že život jednou skončí, ale toho, že by již nikdy znovu nemusel začít. (G. Hansenová)

Je krásné žít, protože žít znamená začínat stále znovu, v každém okamžiku. (C. Pavese)

Kéž bychom dokázali prožít všechny dny svého života. (J. Swift)

 Když člověk nechce, aby se mu život stal nesnesitelným, musí si zvyknout na dvě věci: na nespravedlnost času a na nespravedlnost lidí. (S.R.Chamfort)

 Kdo nedokáže žít, nedokáže ani umřít. (E.Brock)

 Život využijeme nejlépe tehdy, když ho věnujeme něčemu, co trvá déle než život sám. (W. James)

 Člověk má jen tři velké zážitky: zrození, život a umírání. Neví o tom, že se narodil, trpí, když umírá, a zapomíná, že žije. (J. de la Brauyére)

Život je jako hvězdná obloha: zatímco na jednom konci některá souhvězdí zapadají, na druhém jiná vycházejí. (J. Paul)

Čím je život prázdnější, tím je těžší. (A. Allais)

Opravdovým pánem sebe sama a opravdu šťastným člověkem je ten, kdo může každý den říci: "Žil jsem." (Horácius)

 Když ses narodil, všichni se radovali a tys plakal. Žij tak, aby až umřeš, všichni plakali a tys byl šťastný... (arabské přísloví)

 Jak šedá by byla nit našeho života, kdyby nebyla propletena přátelstvím a láskou. (T. More)

 Čím více věnujeme svůj život ostatním, tím je hodnotnější. (H. von Kleist)

 Člověk, který více prožil, není ten, který žil déle, ale ten, který život více vnímal. (J.-J. Rousseau)

 Osud nám nevrátí, co kdysi vzal, vrací jen vzpomínky, bolest a žal.

 Ber vše, co ti život dá: radost, bolest, žal i lásku. Život je jen karneval, v němž 100x změníš masku.

 Stáří je smutné, ne proto, že přestávají všechny radosti, ale proto, že přestává naděje.

 Mnoho zažít ještě neznamená mít mnoho zkušeností." (Marie von Ebner-Eschenbach)

 Žij tak , aby jsi se nemusel stydět.

 Láska způsobuje bolest, ale také bolest léčí. Láska prostě bolest je.

Kdo je přítel, miluje, ale kdo miluje, nemusí být přítelem. Přátelství je vždycky prospěšné, zatímco láska často zraňuje.

Kdo nemá peněz, je chudý; kdo nemá přátel, je chudší; ale kdo nemá srdce, je nejchudší na světě.

Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.

Myslet lze jen rozumem, ale chápat jen srdcem.

Polibek je krásný vynález přírody, jak zastavit řeč, když už jsou slova zbytečná.

Láska je pohádka života - s tím rozdílem, že nemívá vždy šťastný konec.

Srdce vždy kráčí po cestě, z níž nás rozum zrazuje.

Cokoli dá ti osud, to snášej, a zvítězíš nad ním.

Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele.

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu.

Naslouchejte lidem a oni vám řeknou, kdo jsou.

Monolog váš svět zmenšuje. Dialog ho zvětšuje.

Každý vyprávíme ostatním své příběhy. Příběhy nás utvářejí. Znát někoho znamená znát jeho příběh.

Není větší ctnosti než trpělivost, stejně jako není horší nectnost než nenávist.

Teprve, když víme, že existuje slepota, činí nás to vidomými.

Jak něco řeknete je cca. 5x důležitější než to, co řeknete.

Představte si život jako hru, kde 24 hodin denně žonglujete s pěti míčky: práce, rodina, zdraví, přátelé a smysl života a snažíte se je udržet ve vzduchu.

Rozhodni se, co chceš dělat, rozhodni se, co jsi za to ochotný dát, stanov si priority a pusť se do práce.

Lepší je udělat málo věcí dobře než hodně věcí špatně.

Jiné názory nejsou nepřáteli. Jsou to spojenci, kteří pomohou vytvořit lepší myšlenky.

Jen málo věcí je tak mocných jako omluva za naše slova a činy.

Každý, kdo bojuje s lidskou přirozeností, prohraje.

Naslouchejte lidem a oni vám řeknou, kdo jsou.

Monolog váš svět zmenšuje. Dialog ho zvětšuje.

Každý vyprávíme ostatním své příběhy. Příběhy nás utvářejí. Znát někoho znamená znát jeho příběh.

Není větší ctnosti než trpělivost, stejně jako není horší nectnost než nenávist.

Teprve, když víme, že existuje slepota, činí nás to vidomými.

Jak něco řeknete je cca. 5x důležitější než to, co řeknete.

Představte si život jako hru, kde 24 hodin denně žonglujete s pěti míčky: práce, rodina, zdraví, přátelé a smysl života a snažíte se je udržet ve vzduchu.

Rozhodni se, co chceš dělat, rozhodni se, co jsi za to ochotný dát, stanov si priority a pusť se do práce.

Lepší je udělat málo věcí dobře než hodně věcí špatně.

Jiné názory nejsou nepřáteli. Jsou to spojenci, kteří pomohou vytvořit lepší myšlenky.

Jen málo věcí je tak mocných jako omluva za naše slova a činy.

Každý, kdo bojuje s lidskou přirozeností, prohraje.

Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo.

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu.

Polibek je krásný vynález přírody, jak zastavit řeč, když už jsou slova zbytečná.

Přejít ze sna do skutečnosti není tak těžké, je to jedna dvě a člověk se okamžitě přizpůsobí. Těžké je rozhodnout se opustit sen a vstoupit do skutečnosti. Vyžaduje to úžasnou sílu vůle a je to tím těžší, čím víc narostl sen.

Myslet lze jen rozumem, ale chápat jen srdcem.

Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele.

Zamilovaní zavírají při líbání oči, protože chtějí vidět srdcem.

Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád.

Skutečnost, že nás někdo miluje, nás málo uspokojuje. To, co nás činí vskutku šťastnými je, že my můžeme někoho milovat.

Cokoli dá ti osud, to snášej, a zvítězíš nad ním.

Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl.

Přítel všech - přítel nikoho.

Když přítel s nepřítelem mým se baví vesele, mně není třeba toho přítele!

K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři.

Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele.

Přátelé, říká se, jsou zloději času.

Nejoddanější přátelé jsou jako psi - nakonec vás kousnou, když jim budete pořád ubližovat. Jen blázen se dá dvakrát kousnout stejnou zmijí.

Váš přítel udělal kariéru a ještě vás zdraví - to je víc, než jste mohl čekat.

V pohromách se většinou z přátel stávají nepřátelé.

Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí.

Falešný přítel je jako kočka - zepředu líže, zezadu škrábe.

Kdo nemá jediného přítele, toho život nestojí za to, aby byl žit.

Nepřítomnost je nepřítelem lásky, kdo tvrdí opak je nepolepšitelný optimista.

Přátelé jsou lidé, kterým nevadí, zavoláte-li je třeba ve čtyři hodiny ráno.